Antologija ljubavne poezije srpske

5 €
  • Telefon:
  • 068-323-380
  • Lokacija:
  • Andrijevica

Jedan deo antologije čine radovi najboljih srpskih klasičnih pisaca i romantičara: Jovana Dučića, Milana Rakića, Alekse Šantića, Laze Kostića i drugih, a drugi deo je savremeniji i obuhvata dela savremenih pisaca i pisaca muzičkih balada: Bore Čorbe, Bajage i Gorana Bregovića.

Uz kupljenu knjigu dobijate i CD sa pesmama koje čita legendarni glumac Lazar Ristovski.

– Kako ne volim termin „recitovanje”, odabrao sam pesme koje mogu da govorim kao unutrašnje monologe, pa mi je to bio orijentir kada sam birao stihove – rekao je Ristovski.