Ekonomija i demokratija – Mom

5 €
  • Telefon:
  • 068-152-154
  • Lokacija:
  • Andrijevica

Ovo je knjiga o ekomiji namenjena neekonomistima. Autor je uložio napor da ekonomske pojave i procese približi razumevanju svakog građanina. To je potrebno budući da upravo oni snose posledice poremećaja koje su ekonomski “eksperti” doneli savremenoj civilizaciji. Ovo je knjiga i o demokratiji, o velikom vremenu u kojem su svi narodi i svi pojedinci slobodni i ravnopravni. Ona govori o velikim razočarenjima i još većim nadama. Kako nastaju ekonomske krize? Šta je svetska ekonomska kriza? Kakvi su dometi sistema divljeg kapitalizma? Zašto on mora biti zamenjen i koje su mogućnosti preostale? Zašto je privatizacija u Srbiji i Crnoj Gori morala da se obavi sa tako katastrofalnim posledicama?