SPREMAN ZA POLAZAK – Doberman

200 €
  • Telefon:
  • +420573770366
  • Lokacija:
  • Kotor

Sretni smo što možemo objaviti da je napokon stiglo leglo od 11 (SAMO SAMO 3 preostala) od prekrasne djevojke London (kenaiteen moja konstanta) koja

Parimo izvanrednu vrhunsku krvnu lozu od 25 plus šampiona u 3. generaciji rodovnika. Ona je izvanred