Tajna pisma kaluđera koji je prodao

5 €
  • Telefon:
  • 068-152-154
  • Lokacija:
  • Andrijevica

“Moć istinskog – Najveći dar koji možemo sebi dati jeste taj da živimo pravim, istinskim životom.”

* * *
“Da zaista budemo ono što jesmo ipak nije lak zadatak.”
* * *

“Moramo se odupreti zavodničkom zovu društva i živeti život po nekim sopstvenim pravilima držeći se sopstvenih vrednosti i u skladu s našim prvobitnim snovima.”

* * *
“Moramo dopreti do naše skrivene suštine i istražiti duboko ukorenjene nevidljive nade, želje, snagu i slabost, koje nas čine onakvima kakvi zapravo jesmo.”
* * *

“Treba da shvatimo gde smo bili i kuda smo se zaputili.”

* * *
“Svaka naša odluka, svaki naš korak, moraju biti određeni željom da proživimo život koji je istinit i pošten i svojstven samo i jedino nama.”
* * *

“Ako nastavimo tim putem, svakako ćemo naći blago koje će nadmašiti sva naša očekivanja.”

* * *
“Prihvati svoj strah
Ono što nas drži u životu jeste nevidljiva arhitektura straha.”
* * *

“On nas tera da se sklanjamo u bezbedne zone koje su, istini za volju, najmanje bezbedna mesta za život.”

* * *
“Najveći rizik u životu jeste ne preuzimati na sebe nikakav rizik.”
* * *

“Uvek kada se suočimo sa strahom, vraćamo jedan deo moći koju su nam ukrali – jer je naličje našeg straha zapravo moć.”

* * *
“Tu nema nikakvih izgovora.”
* * *

“Uvek kada osetimo da nam ne prija da idemo dalje i napredujemo, postajemo malo slobodniji.”

* * *
“Što više straha pregrmimo, to veću moć stičemo.”
* * *

“Na tom putu polako postajemo moćni i neustraš