Poštovani korisnici,

Sa željom da doprinesemo Vašem pozitivnom iskustvu pri korištenju Trgovac.me, nastojimo da s vremena na vrijeme napišemo bitne članke sa korisnim savjetima. Ipak, primjećujemo da oni nerijetko izmaknu Vašem pregledu, pa ćemo nastojati unutar ovog članka da ukažemo na važne pojedinosti.

Ugovorite sastanak sa prodavcem

Na ovaj način ćete biti u prilici da pogledate i provjerite stanje artikla kojeg kupujete, kao i da postavite prodavcu sva pitanja koja vas interesuju. Plaćanje dogovorite nakon što detaljno pregledate artikal i kada sa sigurnošću možete potvrditi da je sve u redu. Izbjegavajte ugovaranje sastanaka na mračnim i nepoznatim mjestima. Takođe, poželjno je da uvijek povedete još jednu osobu sa sobom, kao i da ne nosite velike količine novca sa sobom. Ukoliko kupujete veoma skup artikal, budite sigurni da se dobro raspitate o svim karakteristikama artikla, ili da povedete sa sobom stručnu osobu koja se razumije i koja vam može pomoći u vašoj odluci oko kupovine, bilo da se radi o nekretnini, automobilu ili mobilnom telefonu. Ukoliko vam ponuda zvuči suviše dobro da bi bila istinita, nemojte nasjedati na priču prodavca, već vjerujte svom zdravom razumu. Za bilo kakvu sumnju u prodavca, nemojte nastavljati sa kupovinom, već prijavite prodavca našoj Korisničkoj podršci.

NIKAD ne uplaćujte novac prije prethodne provjere predmeta kojeg kupujete

Uplaćivanje novca putem Western Union-a prodavcima u inostranstvu Vam ne pruža nikakvu sigurnost i u većini slučajeva se radi o prevari. Uvijek dobro pregledajte sve stavke oglasa (informacije o artiklu, fotografije, prethodne prodaje, ocjene od strane drugih kupaca, itd.) i kontaktirajte prodavca direktno telefonom. Pokušajte da se uvijek sastanete sa prodavcem licem u lice na javnom mjestu (gradski trg, popularni kafić, itd.) kako biste mogli na licu mjesta provjeriti artikal koji kupujete, uz prisustvo stručne osobe u koju imate povjerenje. Ukoliko prodavac izbjegava kontakt ili sastanak, to je znak da nešto nije u redu. U slučajevima da prodavac kaže da nije u mogućnosti da se sastane zbog udaljenosti, pokušajte da nađete prijatelje ili rođake koji žive u njegovoj blizini i koji mogu da umjesto vas pregledaju predmet kupovine. Nikada ne šaljite svoje lične podatke na zahtjev prodavca. Nemojte plaćati avans kao garanciju za slanje predmeta prodaje, a da ostatak uplatite nakon dobijanja istog, jer se lako može desiti da ostanete i bez datog avansa i samog artikla.

Prevare su takođe moguće i ukoliko nešto prodajete

Najbezbjednije je da trgujete na lokalnom nivou, kao i da se sastanete sa kupcem u cilju razmjene predmeta prodaje i novca. Nikada nemojte da šaljete predmet kupovine prije dobijanja novca. Uvijek se sastanite sa kupcem na javnom mjestu kao što je gradski trg, popularni kafić, trgovački centar ili slično. Takođe, i u ovom slučaju je poželjno da povedete još neku osobu sa sobom. U cilju bolje prodaje vaših artikala, unesite sve neophodne informacije vezane za predmet prodaje, kao i vjerodostojne fotografije kako ne bi dovodili kupca u zabludu. Verifikujte vaš broj telefona i email adresu, jer na taj način smanjujete sumnju kupca u validnost vašeg korisničkog profila. Kupcu za vaš artikal prezentujte svu validnu dokumentaciju koju posjedujete kao što je garancija, vlasnički list i slično. Informišite se o uobičajenim metodama prevara na Internetu, kako bi smanjili mogućnost da postanete žrtva Internet prevare. Takođe koristite zdrav razum i ukoliko nešto zvuči suviše dobro da bi bilo istinito, odustanite od prodaje vašeg artikla sumnjivom kupcu.

Korisničko ime i lozinka

Prilikom registracije na Trgovac.me morate odabrati korisničko ime i lozinku. Pri odabiru korisničkog imena vodite računa da to bude nadimak ili nešto slično što samo po sebi neće otkrivati detalje vaših ličnih podataka. Lozinka treba da je različita od korisničkog imena, i poželjno je da u nju uključite kombinaciju velikih i malih slova, brojeva i znakova. Nikada za lozinku ne koristite pojmove koje bi neko ko vas poznaje mogao lako otkriti, a to mogu biti imena djece, roditelja, datumi rođenja, registarske tablice automobila i slično. Dužni ste da vodite računa o bezbjednosti vašeg korisničkog imena i lozinke koju je potrebno povremeno mijenjati radi vaše sigurnosti.

Nikada ne šaljite svoje lične podatke

U slučaju primanja sumnjivog email-a, gdje se kao pošiljalac navodi Trgovac.me (iako email nije poslat sa naše email adrese) i gdje se od Vas traži da hitno pošaljete lične podatke ili podatke o registraciji, brojeve bankovnih računa, kreditnih kartica ili se prijeti zatvaranjem korisničkog računa i brisanjem oglasa ne postupite li na način koji je opisan u navedenom e-mailu – nemojte da odgovarate na takve poruke i ne klikajte na linkove koji se nalaze u njoj, nego je jednostavno proslijedite na trgovac.me@gmail.com. Isto pravilo važi i ukoliko email dobijete od nekog drugog korisnika našeg sajta.

Ukoliko smatrate da ste žrtva prevare, kontaktirajte nas na trgovac.me@gmail.com kako bi vas posavjetovali koje naredne korake da preduzmete.

U skladu sa našim pravilima o čuvanju i zaštiti ličnih podataka, kao i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, sve raspoložive dokaze ćemo dostaviti samo nadležnom državnom organu koji sprovodi zakon.

Napominjemo da se kupoprodaja odvija isključivo između kupca i prodavca, koji su dužni da međusobno riješe sve sporove koji mogu nastati iz njihovog odnosa, te stoga Trgovac.me nije odgovoran za bilo kakvu pričinjenu štetu nastalu kao posljedica tih odnosa.